GOOD MORNING, DEBLIN - 100 - LECIE WSPÓŁPRACY POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ

4 LIPCA 2019 ROKU W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE OTWORZONA ZOSTAŁA WYSTAWA POŚWIĘCONA 100 - LECIU WSPÓŁPRACY POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ. NA WRNISAŻU WYSTAWY OBECNI BYLISMY TAKŻE MY. MUZEUM 303 POKAZAŁO BARDZO ORYGINALNE EKSPONATY, PERGAMINOWE KOPIE TRZECH NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW DLA USA, DEKLARACJE NIEPODLEGŁOŚCI (Declaration of Independence the Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America), KONSTYTUCJE USA (Constitution of the United States of America) I PIERWSZĄ POPRAWKĘ DO KONSTYTUCJI USA.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. Constitution of the United States of America) – najwyższy akt prawny obowiązujący w Stanach Zjednoczonych, podstawa systemu prawnego i ustroju politycznego.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki jest często uznawana za pierwszą post-oświeceniową ustawę zasadniczą świata. Wcześniejsza jest jednak od niej Konstytucja Korsyki, która jest jednak bardzo krótka i częściowa. Konstytucja Stanów Zjednoczonych była wzorem dla wielu innych konstytucji powstających na całym świecie. Jej siłą jest prostota i elastyczność. Obecnie, z 27 poprawkami, służy ponad 300 milionom Amerykanów w 50 stanach, które są w wielu kwestiach różne. Cały tekst preambuły brzmi: "We, the People of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the blessings of Liberty for us and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America". "My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania dobrodziejstw wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – jedna z poprawek do amerykańskiej konstytucji, zakazująca ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, a uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierwsza poprawka weszła w życie 15 grudnia 1791 roku. W oryginale poprawka stanowi, że:

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".  Co w tłumaczeniu brzmi "Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd".

Kontakt

tel. 795-303-303 Karolina Kulejewska

MUZEUM 303

Napoleon 35A, 42-165 Lipie

e-mail: biuro@muzeum303.pl

Bilety
i rezerwacje

e-mail: k.kulejewska@muzeum303.pl
Tel: 795-303-303 Karolina Kulejewska

Siedziba firmy
i administracja

Napoleon 35A, 42-165 Lipie


e-mail: biuro@muzeum303.pl

Formularz kontaktowy
Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem